Hổ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - (0236) 365 9986 - 093 654 919

Miền Trung

Miền Trung - Mr Nam : 093 654 9191

Miền Nam

Miền Nam - Mr Hà : 0916188883

Kinh Doanh

Kinh Doanh - Mr Nam 093 6549191

Quảng cáo 1

Dây & cáp cadivi

BG Các sản phẩm GALAXY

Giá : Vui lòng gọi

Mã sản phẩm : GLX

Bảo hành : 2 Năm

GALAXY

BG Các sản phẩm GALAXY

CÔNG TY TNHH MTV TM DV KT ĐIỆN TỈ ĐÔ     LOGO TIDO (1)
 
     
ĐC: K118/09 Lê Đình Lý  - Quận Thanh Khê - TP. Đà Nẵng            
ĐT/FAX: (0511) 365 1586 - 222 1586   - 093 654 9191            
WEB :capdientido.com - leddanang.vn            
                 
                 
                 
BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN LED NĂM 2016
                 
                 
                 
STT Mã hàng Tên hàng Nhãn hiệu ĐVT   CK nhà PP  Giá đại lý  Hình ảnh
           Ko VAT       
1 SLI01-004W Đèn LED siêu mỏng 4W Galaxy Cái       179,000 40%              107,400
 
   
 
2 SLI01-006W Đèn LED siêu mỏng 6W Galaxy Cái       239,000 40%              143,400
 
   
 
2 SLI01-009W Đèn LED siêu mỏng 9W Galaxy Cái       309,000 40%              185,400
 
   
 
3 SLI01-012W Đèn LED siêu mỏng 12W Galaxy Cái       389,000 40%              233,400
 
   
 
3 SLI01-015W Đèn LED siêu mỏng 15W Galaxy Cái       469,000 40%              281,400
 
   
 
4 SLI01-018W Đèn LED siêu mỏng 18W Galaxy Cái       579,000 40%              347,400
 
   
 
4 SLI02-006W Đèn LEDsiêu mỏng 6W Galaxy Cái       259,000 40%              155,400
 
   
 
5 SLI02-012W Đèn LED siêu mỏng 12W Galaxy Cái       409,000 40%              245,400
 
   
 
5 SLI02-018W Đèn LED siêu mỏng 18W Galaxy Cái       579,000 40%              347,400
 
   
 
6 SLI03-006W Đèn LED siêu mỏng 6W Galaxy Cái       829,000 40%              497,400
 
   
 
6 SLI03-008W Đèn LED siêu mỏng 8W Galaxy Cái    1,059,000 40%              635,400
 
   
 
7 SLI03-010W Đèn LED siêu mỏng 10W Galaxy Cái    1,279,000 40%              767,400
 
   
 
7 SLI04-007W Đèn LED siêu mỏng  7W Galaxy Cái       829,000 40%              497,400
 
   
 
8 SLI04-009W Đèn LED siêu mỏng 9W Galaxy Cái    1,059,000 40%              635,400
 
   
 
8 SLI04-010W Đèn LED siêu mỏng 10W Galaxy Cái    1,279,000 40%              767,400
 
   
 
9 SLI05-018W Đèn LED siêu mỏng  18W Galaxy Cái    1,609,000 40%              965,400
 
   
 
9 SLI05-036W Đèn LED siêu mỏng 36W Galaxy Cái    3,239,000 40%           1,943,400
 
   
 
10 SLI05-040W Đèn LED siêu mỏng 40W Galaxy Cái    3,379,000 40%           2,027,400
 
   
 
10 SLI06-024W Đèn LEDsiêu mỏng  24W Galaxy Cái    2,539,000 40%           1,523,400
 
   
 
11 SLI06-036W Đèn LED siêu mỏng 36W Galaxy Cái    3,909,000 40%           2,345,400
 
   
 
11 SLI06-045W Đèn LED siêu mỏng 45W Galaxy Cái    4,399,000 40%           2,639,400
 
   
 
12 DLS01-001W Đèn LED âm trần 1W Galaxy Cái       199,000 40%              119,400
 
   
 
12 DLS01-003W Đèn LED âm trần 3W Galaxy Cái       239,000 40%              143,400
 
   
 
13 DLS01-005W Đèn LED âm trần 5W Galaxy Cái       389,000 40%              233,400
 
   
 
13 DLS01-007W Đèn LED âm trần 7W Galaxy Cái       419,000 40%              251,400
 
   
 
14 DLS01-009W Đèn LED âm trần 9W Galaxy Cái       599,000 40%              359,400
 
   
 
14 DLS02-003W Đèn LED âm trần 3W Galaxy Cái       239,000 40%              143,400
 
   
 
15 DLS02-005W Đèn LED âm trần 5W Galaxy Cái       389,000 40%              233,400
 
   
 
15 DLS02-007W Đèn LED âm trần 7W Galaxy Cái       419,000 40%              251,400
 
   
 
16 DLS03-003W Đèn LED âm trần 3W Galaxy Cái       269,000 40%              161,400
 
   
 
16 DLS03-005W Đèn LED âm trần 5W Galaxy Cái       449,000 40%              269,400
 
   
 
17 DLS03-007W Đèn LED âm trần 7W Galaxy Cái       479,000 40%              287,400
 
   
 
17 DLS03-010W Đèn LED âm trần 10W Galaxy Cái       669,000 40%              401,400
 
   
 
18 DLS03-015W Đèn LED âm trần 15W Galaxy Cái       999,000 40%              599,400
 
   
 
18 DLS03-020W Đèn LED âm trần 20W Galaxy Cái    1,329,000 40%              797,400
 
   
 
19 DLS04-007W Đèn LED âm trần 7W Galaxy Cái       619,000 40%              371,400
 
   
 
19 DLD04-014W Đèn LED đôi âm trần 14W Galaxy Cái    1,199,000 40%              719,400
 
   
 
20 DLS05-007W Đèn LED âm trần 7W Galaxy Cái       619,000 40%              371,400
 
   
 
20 DLD05-014W Đèn LED đôi âm trần 14W Galaxy Cái    1,199,000 40%              719,400
 
   
 
21 DLS06-003W Đèn LED âm trần 3W Galaxy Cái       429,000 40%              257,400
 
   
 
21 DLS06-005W Đèn LED âm trần 5W Galaxy Cái       669,000 40%              401,400
 
   
 
22 DLS06-007W Đèn LED âm trần 7W Galaxy Cái       699,000 40%              419,400
 
   
 
22 DLD06-006W Đèn LED đôi âm trần 6W Galaxy Cái       829,000 40%              497,400
 
   
 
23 DLD06-010W Đèn LED đôi âm trần 10W Galaxy Cái    1,239,000 40%              743,400
 
   
 
23 DLD06-014W Đèn LED đôi âm trần 14W Galaxy Cái    1,359,000 40%              815,400
 
   
 
24 DLT06-009W Đèn LED bộ ba âm trần 9W Galaxy Cái    1,199,000 40%              719,400
 
   
 
24 DLT06-015W Đèn LED bộ ba âm trần 15W Galaxy Cái    1,849,000 40%           1,109,400
 
   
 
25 DLT06-021W Đèn LED bộ ba âm trần 21W Galaxy Cái    1,949,000 40%           1,169,400
 
   
 
25 DLS07-005W Đèn LED âm trần 5W Galaxy Cái       669,000 40%              401,400
 
   
 
26 DLS07-007W Đèn LED âm trần 7W Galaxy Cái       709,000 40%              425,400
 
   
 
26 DLD07-010W Đèn LED đôi âm trần 10W Galaxy Cái    1,319,000 40%              791,400
 
   
 
27 S1501-003W Đèn LED âm trần 3W góc chiếu 15 Galaxy Cái       409,000 40%              245,400
 
   
 
27 S1501-005W Đèn LED âm trần 5W góc chiếu 15 Galaxy Cái       649,000 40%              389,400
 
   
 
28 S1501-007W Đèn LED âm trần 7W góc chiếu 15 Galaxy Cái       689,000 40%              413,400
 
   
 
28 S2401-003W Đèn LED âm trần 3W góc chiếu 24 Galaxy Cái       409,000 40%              245,400
 
   
 
29 S2401-005W Đèn LED âm trần 5W góc chiếu 24 Galaxy Cái       649,000 40%              389,400
 
   
 
29 S2401-007W Đèn LED âm trần 7W góc chiếu 24 Galaxy Cái       689,000 40%              413,400
 
   
 
30 SPL03-003W Đèn LED âm trần 3W Galaxy Cái       549,000 40%              329,400
 
   
 
30 SPL03-005W Đèn LED âm trần 5W Galaxy Cái       629,000 40%              377,400
 
   
 
31 SPL03-007W Đèn LED âm trần 7W Galaxy Cái       769,000 40%              461,400
 
   
 
31 SPL04-003W Đèn LED âm trần 3W Galaxy Cái       529,000 40%              317,400
 
   
 
32 SPL04-005W Đèn LED âm trần 5W Galaxy Cái       609,000 40%              365,400
 
   
 
32 SPL04-007W Đèn LED âm trần 7W Galaxy Cái       809,000 40%              485,400
 
   
 
33 SPL05-003W Đèn LED âm trần xoay góc 3W Galaxy Cái       679,000 40%              407,400
 
   
 
33 SPL05-005W Đèn LED âm trần xoay góc 5W Galaxy Cái       759,000 40%              455,400
 
   
 
34 SPL05-007W Đèn LED âm trần xoay góc 7W Galaxy Cái       799,000 40%              479,400
 
   
 
34 SPL06-005W Đèn LED âm trần xoay góc 5W Galaxy Cái    1,069,000 40%              641,400
 
   
 
35 SPL06-007W Đèn LED âm trần xoay góc 7W Galaxy Cái    1,099,000 40%              659,400
 
   
 
35 SPL06-010W Đèn LED âm trần xoay góc 10W Galaxy Cái    1,169,000 40%              701,400
 
   
 
36 SPL06-015W Đèn LED âm trần xoay góc 15W Galaxy Cái    1,559,000 40%              935,400
 
   
 
36 SPL06-020W Đèn LED âm trần xoay góc 20W Galaxy Cái    1,639,000 40%              983,400
 
   
 
37 SPL07-005W Đèn LED âm trần 5W Galaxy Cái       669,000 40%              401,400
 
   
 
37 SPL07-007W Đèn LED âm trần 7W Galaxy Cái       699,000 40%              419,400
 
   
 
38 SPL07-010W Đèn LED âm trần 10W Galaxy Cái       919,000 40%              551,400
 
   
 
38 SPL08-005W Đèn LED âm trần 5W Galaxy Cái       669,000 40%              401,400
 
   
 
39 SPL08-007W Đèn LED âm trần 7W Galaxy Cái       699,000 40%              419,400
 
   
 
39 SPL08-010W Đèn LED âm trần 10W Galaxy Cái       919,000 40%              551,400
 
   
 
40 SPD08-010W Đèn LED âm trần 10W Galaxy Cái    1,279,000 40%              767,400
 
   
 
40 SPD08-014W Đèn LED âm trần 14W Galaxy Cái    1,359,000 40%              815,400
 
   
 
41 SPD08-020W Đèn LED âm trần 20W Galaxy Cái    1,439,000 40%              863,400
 
   
 
41 TU801-018W Đèn tuýp LED T8 1M2 18W (thủy tinh) Galaxy Bộ       219,000 40%              131,400
 
   
 
42 TU801-009W Đèn tuýp LED T8 0.6M 9W (Thủy tinh) Galaxy Bộ       169,000 40%              101,400
 
   
 
42 TU802-018W Đèn tuýp LED T8 1M2 18W Galaxy Bộ       369,000 40%              221,400
 
   
 
43 TU802-009W Đèn tuýp LED T8 0.6M 9W Galaxy Bộ       289,000 40%              173,400
 
   
 
43 TU803-018W Đèn tuýp LED T8 1M2 18W Galaxy Bộ       329,000 40%              197,400
 
   
 
44 TU803-009W Đèn tuýp LED T8 0.6M 9W Galaxy Bộ       249,000 40%              149,400
 
   
 
44 TU501-004W Đèn tuýp LED T5 0.3M 4W Galaxy Bộ       129,000 40%                77,400
 
   
 
45 TU501-014W Đèn tuýp T5 LED 1M2 14W Galaxy Bộ       249,000 40%              149,400
 
   
 
45 TU501-007W Đèn tuýp LED T5 0.6M 7W Galaxy Bộ       199,000 40%              119,400
 
   
 
46 WAL01-005W Đèn tường 5W Galaxy Cái    1,019,000 40%              611,400
 
   
 
46 WAL02-006W Đèn tường 6W Galaxy Cái    1,259,000 40%              755,400
 
   
 
47 WAL03-008W Đèn tường 8W Galaxy Cái    1,399,000 40%              839,400
 
   
 
47 WAL04-010W Đèn tường 10W Galaxy Cái    1,419,000 40%              851,400
 
   
 
48 WAL05-002W Đèn tường 2W Galaxy Cái       769,000 40%              461,400
 
   
 
48 WAL06-004W Đèn tường 4W Galaxy Cái       769,000 40%              461,400
 
   
 
49 WAL07-005W Đèn tường 5W Galaxy Cái    1,319,000 40%              791,400
 
   
 
49 WAL08-005C Đèn tường 5W Galaxy Cái       979,000 40%              587,400
 
   
 
50 WAL09-003W Đèn tường 3W Galaxy Cái       569,000 40%              341,400
 
   
 
50 WAL10-003W Đèn tường 3W Galaxy Cái       609,000 40%              365,400
 
   
 
51 WAL10-006W Đèn tường 6W Galaxy Cái       919,000 40%              551,400
 
   
 
51 WAL11-006W Đèn tường 6W Galaxy Cái       919,000 40%              551,400
 
   
 
52 WAL11-012W Đèn tường 12W Galaxy Cái    1,319,000 40%              791,400
 
   
 
52 WAL12-006W Đèn tường 6W Galaxy Cái    1,319,000 40%              791,400
 
   
 
53 WAL12-012W Đèn tường 12W Galaxy Cái    1,829,000 40%           1,097,400
 
   
 
53 WAL13-007W Đèn tường 7W Galaxy Cái    2,439,000 40%           1,463,400
 
   
 
54 WAL14-007W Đèn tường 7W Galaxy Cái    1,829,000 40%           1,097,400
 
   
 
54 WAL15-007W Đèn tường 7W Galaxy Cái    1,019,000 40%              611,400
 
   
 
55 WAL16-005W Đèn tường 5W Galaxy Cái    2,039,000 40%           1,223,400
 
   
 
55 WAL17-005W Đèn tường 5W Galaxy Cái    1,829,000 40%           1,097,400
 
   
 
56 WAL18-005W Đèn tường 5W Galaxy Cái    1,829,000 40%           1,097,400
 
   
 
56 WAL19-005W Đèn tường 5W Galaxy Cái    1,729,000 40%           1,037,400
 
   
 
57 WAL20-003W Đèn tường 3W Galaxy Cái       609,000 40%              365,400
 
   
 
57 CEL01-006W Đèn LED ốp trần 6W Galaxy Bộ       329,000 40%              197,400
 
   
 
58 CEL01-012W Đèn LED ốp trần 12W Galaxy Bộ       549,000 40%              329,400
 
   
 
58 CEL01-018W Đèn LED ốp trần 18W Galaxy Bộ       689,000 40%              413,400
 
   
 
59 CEL01-024W Đèn LED ốp trần 24W Galaxy Bộ       769,000 40%              461,400
 
   
 
59 CEL02-006W Đèn LED ốp trần 6W Galaxy Bộ       349,000 40%              209,400
 
   
 
60 CEL02-012W Đèn LED ốp trần 12W Galaxy Bộ       569,000 40%              341,400
 
   
 
60 CEL02-018W Đèn LED ốp trần 18W Galaxy Bộ       709,000 40%              425,400
 
   
 
61 CEL02-024W Đèn LED ốp trần 24W Galaxy Bộ       769,000 40%              461,400
 
   
 
61 CEL03-005W Đèn LED ốp trần 5W Galaxy Bộ       329,000 40%              197,400
 
   
 
62 CEL03-007W Đèn LED ốp trần 7W Galaxy Bộ       549,000 40%              329,400
 
   
 
62 STR01-050W Đèn đường 50W Galaxy Bộ    2,229,000 40%           1,337,400
 
   
 
63 STR01-070W Đèn đường 70W Galaxy Bộ    2,769,000 40%           1,661,400
 
   
 
63 STR01-100W Đèn đường 100W Galaxy Bộ    4,459,000 40%           2,675,400
 
   
 
64 STR01-150W Đèn đường 150W Galaxy Bộ    6,779,000 40%           4,067,400
 
   
 
64 STR02-030W Đèn đường 30W Galaxy Bộ    2,509,000 40%           1,505,400
 
   
 
65 STR02-050W Đèn đường 50W Galaxy Bộ    2,689,000 40%           1,613,400
 
   
 
65 STR02-060W Đèn đường 60W Galaxy Bộ    3,229,000 40%           1,937,400
 
   
 
66 STR02-100W Đèn đường 100W Galaxy Bộ    3,589,000 40%           2,153,400
 
   
 
66 STR02-90W Đèn đường 90W Galaxy Bộ    4,119,000 40%           2,471,400
 
   
 
67 STR02-150W Đèn đường 150W Galaxy Bộ    4,649,000 40%           2,789,400
 
   
 
67 STR03-050W Đèn đường 50W Galaxy Bộ    3,249,000 40%           1,949,400
 
   
 
68 STR03-070W Đèn đường 70W Galaxy Bộ    3,789,000 40%           2,273,400
 
   
 
68 STR03-100W Đèn đường 100W Galaxy Bộ    6,489,000 40%           3,893,400
 
   
 
69 STR03-140W Đèn đường 140W Galaxy Bộ    7,579,000 40%           4,547,400
 
   
 
69 STR03-200W Đèn đường 200W Galaxy Bộ    8,179,000 40%           4,907,400
  
70 STR03-280W Đèn đường 280W Galaxy Bộ  10,349,000 40%           6,209,400
 
   
 
70 HIB01-030W Đèn nhà xưởng 30W Galaxy Bộ    1,439,000 40%              863,400
 
   
 
71 HIB01-050W Đèn nhà xưởng 50W Galaxy Bộ    1,689,000 40%           1,013,400
 
   
 
71 HIB01-070W Đèn nhà xưởng 70W Galaxy Bộ    2,659,000 40%           1,595,400
 
   
 
72 HIB01-100W Đèn nhà xưởng 100W Galaxy Bộ    3,639,000 40%           2,183,400
       
 
 
   
 
72 HIR02-030W Đèn siêu thị 30W Galaxy Cái    1,979,000 40%           1,187,400  
73 HIR02-050W Đèn siêu thị 50W Galaxy Cái    2,189,000 40%           1,313,400
 
   
 
73 HIY02-030W Đèn siêu thị 30W Galaxy Cái    1,979,000 40%           1,187,400
 
   
 
74 HIY02-050C Đèn siêu thị 50W Galaxy Cái    2,189,000 40%           1,313,400
 
   
 
74 TRL01-012W Đèn LED thanh ray 12W Galaxy Cái       649,000 40%              389,400
 
   
 
75 TRL01-020W Đèn LED thanh ray 20W Galaxy Cái       749,000 40%              449,400
 
   
 
75 TRL02-020W Đèn LED thanh ray 20W Galaxy Cái       949,000 40%              569,400
 
   
 
76 TRL02-030W Đèn LED thanh ray 30W Galaxy Cái    1,089,000 40%              653,400
 
   
 
76 TRL03-020W Đèn LED thanh ray 20W Galaxy Cái       989,000 40%              593,400
 
   
 
77 TRL03-024W Đèn LED thanh ray 24W Galaxy Cái    1,089,000 40%              653,400
 
   
 
77 TRL03-030W Đèn LED thanh ray 30W Galaxy Cái    1,129,000 40%              677,400
 
   
 
78 UDW01-001W Đèn LED âm nước 1W Galaxy Cái       509,000 40%              305,400
       
 
 
 
 
78 UDW01-003W Đèn LED âm nước 3W Galaxy Cái       849,000 40%              509,400
79 UDW01-005W Đèn LED âm nước 5W Galaxy Cái       979,000 40%              587,400
 
   
 
79 UDW01-009W Đèn LED âm nước 9W Galaxy Cái    1,829,000 40%           1,097,400
 
   
 
80 UDW01-012W Đèn LED âm nước 12W Galaxy Cái    2,139,000 40%           1,283,400
 
   
 
80 UDW02-004W Đèn LED âm nước 4W Galaxy Cái       839,000 40%              503,400
 
   
 
81 UDW02-009W Đèn LED âm nước 9W Galaxy Cái    1,669,000 40%           1,001,400
 
   
 
81 UDW02-012W Đèn LED âm nước 12W Galaxy Cái    2,219,000 40%           1,331,400
 
   
 
82 UDG01-003W Đèn LED âm đất 3W Galaxy Cái       359,000 40%              215,400
 
   
 
82 UDG01-005W Đèn LED âm đất 5W Galaxy Cái       569,000 40%              341,400
 
   
 
83 UDG01-007W Đèn LED âm đất 7W Galaxy Cái       639,000 40%              383,400
 
   
 
83 UDG01-010W Đèn LED âm đất 10W Galaxy Cái       719,000 40%              431,400
 
   
 
84 UDG02-001W Đèn LED âm đất 1W Galaxy Cái       469,000 40%              281,400
         
 
 
   
 
84 UDG02-003W Đèn LED âm đất 3W Galaxy Cái       609,000 40%              365,400
85 UDG02-009W Đèn LED âm đất 9W Galaxy Cái    1,629,000 40%              977,400
 
   
 
85 UDG03-004W Đèn LED âm đất 4W Galaxy Cái       829,000 40%              497,400
 
   
 
86 UDG03-009W Đèn LED âm đất 9W Galaxy Cái    1,529,000 40%              917,400
 
   
 
86 UDG03-012W Đèn LED âm đất 12W Galaxy Cái    2,039,000 40%           1,223,400
 
   
 
87 UDG04-005W Đèn LED ghim cỏ 5W Galaxy Cái       649,000 40%              389,400
 
   
 
87 UDG04-007W Đèn LED ghim cỏ 7W Galaxy Cái       679,000 40%              407,400
 
   
 
88 UDG05-005W Đèn LED ghim cỏ 5W Galaxy Cái       649,000 40%              389,400
 
   
 
88 UDG05-007W Đèn LED ghim cỏ 7W Galaxy Cái       679,000 40%              407,400
 
   
 
89 UDG06-003W Đèn LED ghim cỏ 3W Galaxy Cái       479,000 40%              287,400
 
   
 
89 UDG07-010W Đèn LED ghim cỏ 10W Galaxy Cái    1,419,000 40%              851,400
 
   
 
90 UDG08-003W Đèn LED ghim cỏ 3W Galaxy Cái       609,000 40%              365,400
 
   
 
90 UDG09-006C Đèn LED ghim cỏ 6W Galaxy Cái    1,419,000 40%              851,400
 
   
 
91 UDRG09-009C Đèn LED ghim cỏ 9W Galaxy Cái    1,629,000 40%              977,400
 
   
 
91 UDG10-009W Đèn LED ghim cỏ 9W Galaxy Cái    1,729,000 40%           1,037,400
 
   
 
92 UDG10-012W Đèn LED ghim cỏ 12W Galaxy Cái    1,929,000 40%           1,157,400
 
   
 
92 WAS01-012N Đèn LED washer 12W Galaxy Cái    1,119,000 40%              671,400
 
   
 
93 WAS01-018W Đèn LED washer 18W Galaxy Cái    1,529,000 40%              917,400
 
   
 
93 WAS01-018R Đèn LED washer 18W Galaxy Cái    1,829,000 40%           1,097,400
 
   
 
94 W2201-024W Đèn LED washer 24W Galaxy Cái    1,929,000 40%           1,157,400
 
   
 
94 W2202-024W Đèn LED washer 24W Galaxy Cái    2,439,000 40%           1,463,400
 
   
 
95 W2402-024W Đèn LED washer 24W Galaxy Cái    2,539,000 40%           1,523,400
 
   
 
95 U2202-036W Đèn LED washer 36W Galaxy Cái    2,949,000 40%           1,769,400
 
   
 
96 W2402-036W Đèn LED washer 36W Galaxy Cái    3,659,000 40%           2,195,400
 
   
 
96 WAS02-048W Đèn LED washer 48W Galaxy Cái    5,289,000 40%           3,173,400
 
   
 
97 WAS02-054W Đèn LED washer 54W Galaxy Cái    5,889,000 40%           3,533,400
         
 
 
   
 
97 WAS02-072W Đèn LED washer 72W Galaxy Cái    6,719,000 40%           4,031,400
98 STL01-5630W Đèn LED dây 21W Galaxy Cuộn       592,900 40%              355,740
 
   
 
98 STL01-5050W Đèn LED dây 14W Galaxy Cuộn       504,900 40%              302,940
 
   
 
99 BAR01-5630W Đèn LED Thanh 21W Galaxy Cái         97,900 40%                58,740
 
   
 
99 BAS01-5630W Đèn LED Thanh 21W Galaxy Cái       196,900 40%              118,140
 
   
 
100 ADT01-005 Bộ nguồn 5A Galaxy Cái       251,900 40%              151,140
 
   
 
100 ADT01-010 Bộ nguồn 10A Galaxy Cái       438,900 40%              263,340
 
   
 
101 ADT01-015 Bộ nguồn 15A Galaxy Cái       526,900 40%              316,140
 
   
 
101 ADT01-020 Bộ nguồn 20A Galaxy Cái       801,900 40%              481,140
 
   
 
102 ADT01-030 Bộ nguồn 30A Galaxy Cái       966,900 40%              580,140
 
   
 
102 ADT01-033 Bộ nguồn 33A Galaxy Cái       988,900 40%              593,340
 
   
 
103 FLO01-010W Đèn LED pha 10W Galaxy Cái       349,000 40%              209,400
 
   
 
103 FLO01-020W Đèn LED pha 20W Galaxy Cái       639,000 40%              383,400
 
   
 
104 FLO01-030W Đèn LED pha 30W Galaxy Cái       929,000 40%              557,400
 
   
 
104 FLO01-050W Đèn LED pha 50W Galaxy Cái    1,199,000 40%              719,400
 
   
 
105 FLO02-010W Đèn LED pha 10W Galaxy Cái       349,000 40%              209,400
 
   
 
105 FLO02-020W Đèn LED pha 20W Galaxy Cái       649,000 40%              389,400
 
   
 
106 FLO02-030W Đèn LED pha 30W Galaxy Cái       859,000 40%              515,400
 
   
 
106 FLO02-050W Đèn LED pha 50W Galaxy Cái    1,169,000 40%              701,400
 
   
 
107 FLO02-070W Đèn LED pha 70W Galaxy Cái    1,869,000 40%           1,121,400
 
   
 
107 FLO02-100W Đèn LED pha 100W Galaxy Cái    2,939,000 40%           1,763,400
 
   
 
108 FLO03-010W Đèn LED pha 10W Galaxy Cái       779,000 40%              467,400
 
   
 
108 FLO03-020W Đèn LED pha 20W Galaxy Cái    1,459,000 40%              875,400
 
   
 
109 FLO03-030W Đèn LED pha 30W Galaxy Cái    1,589,000 40%              953,400
 
   
 
109 FLO03-050W Đèn LED pha 50W Galaxy Cái    2,389,000 40%           1,433,400
 
   
 
110 FLO03-070W Đèn LED pha 70W Galaxy Cái    2,989,000 40%           1,793,400
 
   
 
110 FLO04-100W Đèn LED Tunel 100W Galaxy Cái    4,639,000 40%           2,783,400
 
   
 
111 FLO04-200W Đèn LED Tunel 200W Galaxy Cái    8,319,000 40%           4,991,400
         
 
 
   
 
111 FLO04-300W Đèn LED Tunel 300W Galaxy Cái  11,939,000 40%           7,163,400
112 FLO04-400W Đèn LED Tunel 400W Galaxy Cái  15,189,000 40%           9,113,400
 
   
 
112 FLO05-012W Đèn LED pha 12W Galaxy Cái    1,629,000 40%              977,400
 
   
 
113 FLO05-018W Đèn LED pha 18W Galaxy Cái    1,929,000 40%           1,157,400
 
   
 
113 FLO05-024W Đèn LED pha 24W Galaxy Cái    2,749,000 40%           1,649,400
 
   
 
114 FLO05-036W Đèn LED pha 36W Galaxy Cái    3,549,000 40%           2,129,400
 
   
 
114 FLO06-018W Đèn LED pha 18W Galaxy Cái    2,439,000 40%           1,463,400
 
   
 
115 FLO06-036W Đèn LED pha 36W Galaxy Cái    4,069,000 40%           2,441,400
 
   
 
115 FLO07-006W Đèn LED pha 6W Galaxy Cái    1,729,000 40%           1,037,400
 
   
 
116 FLO07-009W Đèn LED pha 9W Galaxy Cái    1,929,000 40%           1,157,400
         
   
 
 
 
116 LAW01-007W Đèn cỏ rọi cỏ 7W Galaxy Cái    3,259,000 40%           1,955,400
117 LAW02-007W Đèn cỏ rọi cỏ 7W Galaxy Cái    4,479,000 40%           2,687,400
 
   
 
117 LAW03-007W Đèn cỏ rọi cỏ 7W Galaxy Cái    3,149,000 40%           1,889,400
 
   
 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

LEDGLX

Vui lòng gọi

TP.ĐÀ NẴNG: CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG NAM LONG

 • Địa chỉ : Tổ 29 Phường Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng 
 • VPGD : K640/21 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - TP.Đà Nẵng
 • Showroom : 40 Nguyễn Hữu Thọ - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
 • ĐT/Fax: (0236) 365 9986 - Hotline: 093 654 91 91 - Mr. Nam
 • Email: asnamlong@gmail.com
 • Website: www.anhsangnamlong.com  -  www.leddanang.vn

TP.HCM: CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN CHỢ LỚN

 • Địa chỉ : 122 Ký Con - Quận 1 - TP.HCM
 • Hotline: 09161 88883 - Mr Hà
 • Người đại diện : Lê Hữu Nam
 • Mã số thuế : 0401431814
 • Ngày cấp : 07-07-2011
 • Nơi cấp : Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng